Basisonderwijs

Leerkrachten dragen niet alleen kennis over, ze hebben ook grote invloed op de vorming van kinderen. Individueel en in de groep. Een grote verantwoordelijkheid.

ZaaiGoed is een methode die je als leerkracht handvatten geeft om je invloed op de vorming van kinderen positief te laten zijn. Tegelijkertijd geeft het kinderen zelf ZaaiGoed tools in handen die helpen om stabiele en zelfstandige mensen te worden.

Door het gebruik van ZaaiGoed ontstaat er ook een communicatiekader tussen leerkracht, kind en ouder, waardoor er meer begrip ontstaat voor elkaar en het netwerk rondom het kind wordt versterkt. De sfeer in de klas en op de school als geheel krijgt zo een blijvende positieve stimulans.

De methode is werkdruk verlagend en werkbeleving verhogend! Lees hier meer over de ZaaiGoed methode in het onderwijs.

Zaai Goed op school

Wij komen graag langs om de mogelijkheden te bespreken

Contact