Integraal Kind Centra

Integraal Kind Centra of anders genoemd Brede scholen zijn in opkomst. Een gezamelijke vorm van kinderopvang en onderwijs, waarbinnen kinderen van 0 tot 12 jaar zich kunnen ontwikkelen. De ZaaiGoed methode is dé oplossing om één visie te hebben op kinderen en de omgang met elkaar. De ZaaiGoed methode versterkt niet alleen de kinderen, maar de communicatie tussen alle gebruikers van een IKC.

Met de ZaaiGoed methode is er:

- één pedagogische visie: geïntergreerd handelen alle medewerkers
- één doorgaande ontwikkelings lijn in activiteiten en lesprogramma van 0 tot 12 jaar
- één gemeenschappelijk communicatiekader en aanspreekcultuur tussen alle gebruikers van het IKC

Voor meer informatie lees bij Basisonderwijshttp://www.essisme.nl/voor-wie/basisonderwijs. Wij komen graag naar u toe om nog meer over ZaaiGoed te vertellen.

Kennis maken

Wij komen graag langs om meer te vertellen over ons traject voor IKC's!

Contact